ERIKS

Mobiele stoomapplicatie verbetert kwaliteit, efficiency en veiligheid

Media
“Door de expertise van Conclusion Low Code Company en onze ervaring in het veld, hebben we heel snel resultaat geboekt” – Ruud Meinen, Sales Manager Meet & Regeltechniek & Stoom

Uitdaging

Veel klanten van ERIKS zijn grote fabrieken met stoomleidingen. Deze stoomleidingen bevatten een groot aantal condenspotten. In de praktijk blijken klanten vaak niet te weten hoeveel condenspotten er in gebruik zijn, waar ze precies geïnstalleerd zijn en of ze nog goed functioneren. ERIKS brengt de condenspotten voor deze klanten in kaart, controleert of ze onderhoud nodig hebben of vervangen moeten worden en adviseert de klant hierover. Hiervoor brengen ze ook in kaart wat eventuele gebreken nu kosten, want in de praktijk blijkt dat het verlies in energie door een gebrekkige condenspot vaak vele malen duurder is dan het vervangen van een condenspot. . Dit hele serviceproces werd eerst op papier uitgevoerd, waarbij Excel werd gebruikt voor de berekeningen. Dit was een tijdrovende en foutgevoelige klus. ERIKS wilde dit veranderen en daarmee de kwaliteit en de efficiency van het proces verhogen.

 

Aanpak

Conclusion Low Code Company heeft voor ERIKS een mobiele Mendix applicatie ontwikkeld om het papieren proces te vervangen. Deze stoomapplicatie moest bovendien offline kunnen werken, omdat er bij veel industriële installaties geen verbinding is of mag zijn. Door gebruik te maken van een agile aanpak, is er in nauwe samenwerking met ERIKS snel een eerste versie ofwel Minimal Viable Product (MVP) gerealiseerd. Met deze versie kon ervaring opgedaan worden in het veld. Op basis van de ervaring van de servicemonteurs is er in verschillende sprints functionaliteit toegevoegd, bijvoorbeeld het uitlezen van QR codes en het opslaan van de GPS gegevens van de condenspotten. 

 

Resultaten

Met de nieuwe mobiele stoomapplicatie heeft ERIKS de gestelde doelen bereikt. Niet alleen kunnen de condenspotten op locatie van de klant snel in kaart worden gebracht en worden beoordeeld, de servicemonteurs beschikken nu ook altijd over alle beschikbare informatie. Doordat de servicemonteurs nu veel minder tijd kwijt zijn aan de administratie van het proces, kunnen ze meer tijd bij de klanten besteden. Daarnaast voorziet de applicatie in het voldoen aan de benodigde veiligheidseisen die van toepassing zijn bij grote stoominstallaties. In de applicatie moet namelijk een verplichte Last Minute Risk Assessment (LMRA) worden doorlopen.

 

Door gebruik te maken van de agile aanpak is de stoomapplicatie op tijd en binnen budget opgeleverd en werd in stappen functionaliteit toegevoegd, gebaseerd op de bevindingen van de servicemonteurs. 

 

Ruud de Gast
Meer weten over rapid application development? Bel Ruud de Gast 06-29528727