MAN

Digitale Werkorder - van Idee naar Experiment naar Uitrol

Wat als de monteurs van MAN Truck & Bus een tablet bij zich kunnen dragen, waarop ze hun informatie ophalen en hun bevindingen en werkzaamheden registreren? Zo begon de digitale transformatie van het reparatieproces van trucks bij MAN. In nauwe samenwerking met werkvoorbereiders, monteurs en receptionisten realiseerden we de applicatie op basis van scrum.

De uitdaging

 

De organisatie rondom de reparatie van trucks bij MAN was aan modernisering toe. Werkorders werden vanuit een AS-400 geprint; de rest van het proces verliep bijna volledig op papier. Digitaal foto’s en documenten naar de monteur te sturen was in dit proces niet mogelijk. In de praktijk betekende dat: veel heen en weer lopen tussen collega’s en de truck en communicatiemisverstanden over moeilijk te ontcijferen krabbels op de papieren opdracht bon. MAN wilde dit proces graag moderniseren en digitaliseren.

 

De oplossing

 

Conclusion Low Code Company ontwikkelde voor MAN een digitale werkorder applicatie in Mendix. Alle monteurs gaan voortaan met een tablet naar de te repareren truck. Via hun tablet hebben ze toegang tot het online dossier, waarin alle informatie over één truck samenkomt. Via de digitale werkorder krijgen ze reparatieopdrachten inclusief alle bijbehorende documentatie en foto’s. Als de reparatie is voltooid, registreren ze hun werkzaamheden en bevindingen op hun tablet. Ook documenten en foto’s kunnen eenvoudig toegevoegd worden. De digitale werkorder ondersteunt het hele proces in realtime: inclusief controles en meldingen als er een taak klaar staat voor bijvoorbeeld de werkvoorbereider of monteur. Eventueel meerwerk wordt pas uitgevoerd na goedkeuring door de klant. 
De koppeling met AS-400 zorgt ervoor dat alle onderdelen die de monteur gebruikt in het systeem worden gezet. 

 

De voordelen

 

Met de digitale werkorder beschikt MAN over een moderne, efficiënte online werkorder applicatie. Alle betrokkenen in het reparatieproces, zoals werkvoorbereiders, monteurs en receptionisten hebben voortdurend inzicht in de status van het reparatieproces. Voor iedereen is duidelijk welke reparatieverzoeken zijn goedgekeurd, welke garantieregelingen er gelden en wat de kosten zijn. Tevens dwingt de werkorder af om alle stappen in het proces op de juiste manier te doorlopen. Er wordt veel tijd bespaard, doordat er geen papieren administratie meer is. Voor iedereen is altijd helder is wat hij moet doen en het risico op fouten is tot een minimum gereduceerd. Een state-of-the-art-platform dat ook snel is aan te passen aan nieuwe wensen.