Royal FloraHolland

Een Mendix applicatie voor het registreren van stapelwagens

Bloemen en planten over de hele wereld komen naar Nederland om verhandeld te worden, waarna ze weer over de hele wereld worden verzonden. Dit vraagt een enorme infrastructuur met duizenden karren. Hoe leid je dit in goede banen en krijg je inzicht in hoeveel karren de kopers in hun box hebben. 

 

Het probleem

Om de bloemen te transporteren tussen de veilingvloer, de kweker en de handelaar zijn tienduizenden karren, zogenaamde stapelwagens, nodig. Royal FloraHolland verhuurt deze stapelwagens aan haar klanten. Dit klinkt eenvoudig, maar de dynamiek van de sierteelt zorgt ervoor dat het complex is. De stapelwagens wisselen bijvoorbeeld voortdurend van gebruiker. Het is belangrijk om bij te houden of het aantal stapelwagens dat gebruikt wordt overeenstemt met het aantal dat wordt gehuurd.

Periodiek voert Royal FloraHolland tellingen uit om vast te stellen hoeveel stapelwagens er daadwerkelijk staan. Dit wordt met verschillende tarieven doorbelast. In piektijden worden extra controles uitgevoerd en gelden aparte tarieven.

 

De huidige applicatie, gebouwd in Microsoft Acces, is niet altijd stabiel en loopt tegen grenzen aan. Nieuwe wensen kunnen niet meer in de database worden doorgevoerd. 

De oplossing

Conclusion Low Code Company ontwikkelde in nauwe samenwerking met Royal FloraHolland een stabiel stapelwagen registratiesysteem op het Mendix platform. Door deze applicatie is de meest actuele transportkarrendata altijd beschikbaar. Er is meer inzicht en de applicatie is een stuk gebruiksvriendelijker. De oplossing zorgt ervoor dat de stapelwagens veel makkelijker gefactureerd worden en er is een accurater zicht op de distributie van de vele duizenden stapelwagens. Hierdoor worden de klanten van Royal FloraHolland beter bediend. Met de Mendix applicatie is een flexibel en toekomstbestendig antwoord gekomen op de vraag van Royal FloraHolland.