Automotive sector

Conclusion Low Code Company levert succesvol 30 Mendix applicaties in Automotive sector

In 2015 wilde onze klant, een importeur van auto's, de dienstverlening naar dealers drastisch verbeteren. Hierbij is het doel de klanttevredenheid, kwaliteit(-eisen), duidelijkheid en voorspelbaarheid en daarmee het imago en mate van modernisering verder te verhogen. De importeur heeft in nauwe samenwerking met Conclusion een oplossing gekozen voor het ombouwen (ontwerpen, ontwikkelen, beheren en testen) van legacy (maatwerk) applicaties.

 

Ontwerpen / ontwikkelen

Conclusion Low Code Company was verantwoordelijk voor het neerzetten van de Mendix-ontwikkelstraat en de uitvoering van projecten/producten (>20 Mendix applicaties actief). Hiervoor biedt Conclusion een team van experts op basis van DevOps die m.b.v. het budgetboxing principe continu applicaties ontwerpen, ontwikkelen, testen en beheren. De producten uit de ontwikkelstraat integreren met meerdere applicaties o.a.; personeelsdatabase, dealersysteem, OKTA (single sign on), facturatiesysteem, garantiesysteem, en een ERP. Producten uit de ontwikkelstraat maken zoveel mogelijk gebruik van standaard user interfaces, in enkele gevallen van een customized interface. Een bijzonder element in deze straat is dat zowel projecten met een doorlooptijd van 2 weken als projecten van meer dan 20 weken ondersteund worden.

 

Teamsamenstelling sinds januari 2016:

1x Project Manager / SCRUM Master, 1 x architect, 6 developers, beheerder, testers. Vanuit het team wordt op een Devops werkwijze gewerkt. Projecten worden uitgevoerd middels SCRUM methodiek met elementen van Prince-II.

 

Beheer, eindgebruikers en 3e lijnssupport:

Producten/Applicaties uit de ontwikkelstraat zijn vanaf 2015 ontwikkeld en in beheer genomen. Bij onze klant zijn meer dan 250 eindgebruikers op ontwikkelde Mendix applicaties actief. Vanuit het DevOps team en de klant is er in de loop van de tijd een transparante beheer organisatie opgebouwd die m.i.v. Q2 2018 op basis van servicelevels / KPI’s is ingericht. De servicelevels/ KPI’s worden vanuit het Conclusion team op basis van urgentie en impact afgehandeld.

Onze klant heeft de regie op bepaling van urgentie, impact en prioriteit. Zo heeft hij meerdere gradaties op het oplossen van verstoringen variërend van Prio 1t/m 4 en bijbehorende oplostijd (vanaf 4 uur). Doordat in het devopsteam een architect is toegevoegd die het overall overzicht heeft over het totale pakket van applicaties, is geborgd dat verbeteringen in nieuwe projecten doorgevoerd worden in bestaande applicaties. Ook de beheerder is voor 60% gealloceerd aan het changeproces van de ontwikkelstraat. Daarnaast wordt er door problem management en ‘technical debt’ releases op een effectieve en efficiënte manier continuous improvement ingezet.

Testen

Bij omvangrijke en complexe applicaties applicaties worden testresources ingezet vanuit het expert team. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gestructureerde aanpak (TMAP) waarbij testscenario’s en testscipts vastgelegd worden in TestRail. Geautomatiseerde regressietests worden uitgevoerd middels Selenium (testtooling). Formele acceptatietests door de klant volgen op basis van een selectie van de testsets die door de Conclusion testers is voorbereid met een realistische dataset (kopie productie). In de testsets worden ook UX/UI elementen getest. 

 

Agile Werkwijze obv Scrum

In de eerste paar dagen van een (nieuw) ontwikkeltraject worden de uitgangspunten getoetst en zo nodig aangevuld/uitgewerkt samen met een Informatie Analist en de ProductOwner van de klant en wordt de sprint planning opgesteld. Het belangrijkste onderdeel in deze scope fase is het goed voorbereiden van de realisatiefase. Conclusion is in staat om binnen een korte tijd op hoofdlijnen een inschatting te maken van de omvang van het project. In de daaropvolgende fase wordt in elke sprint functionaliteit uitgewerkt, gerealiseerd en getest. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de klant. Kenmerkend voor deze fase is dat aan het einde van iedere sprint een werkend (deel) product wordt opgeleverd en besproken met de business. Van het klantteam zijn de Business Information Analist (BIA), de ProductOwner en mensen van de Business aangehaakt. Onze klant accepteert op basis van de resultaten van de review/test door de gebruikers/afnemers/testers het opgeleverde (deel)product. In de ontwikkelstraat houden we rekening in het project, waar geen functionaliteit wordt gebouwd maar waar de applicatie, voor wat betreft deze release, integraal afgerond, getest en opgeleverd wordt.